Sheila Corwin

Sheila Corwin
SHEILA CORWIN
Trenerka nauczycieli języka angielskiego i innych języków
  • Urodzona w Kaliforni, USA
  • Ukończyła studia w Instytucie Studiów Zagranicznych w Monterey, Kalifornia: TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
  • Studia doktoranckie (Doktorat
    z Edukacji) Psychologia Edukacji, California Coast University, Santa Ana, Kalifornia (w trakcie)
  • Założycielka kursu i nauczycielka „Language Teacher Refresher" 
    w Europass od 2010 roku