Barbara Livolsi

Barbara Livolsi
BARBARA LIVOLSI
Dyrektor dydaktyczny
i administracyjny
 • Urodzona we Florencji
 • Ukończyła filolgię germańską
  na Uniwersytecie we Florencji.
 • Pracowała jako asystentka nauczyciela języka włoskiego
  w Ottweiler i Kassel (Niemcy)
 • Nauczycielka języka i literatury niemieckiej oraz hiszpańskiej
  w szkołach publicznych osób
  w różnym wieku i na różnych poziomach
 • Dyrektor i nauczyciel w EUROPASS od 1992
 • Studia z zakresu doradztwa
  (w trakcie)